O studiach

Cele utworzenia Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe Kadry i Płace SGGW w Warszawie
Poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo płacowej. Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia przepisów podatkowych oraz zagadnień kadrowych.

Adresaci studiów
Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny), które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie podatków i finansów publicznych oraz zagadnień kadrowo płacowych chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe.

Zasady naboru
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Studia będą trwały dwa semestry. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.
Więcej na temat zasad rekrutacji REKRUTACJA

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych
Uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych oraz w biurach zajmujących się doradztwem podatkowym. Studia pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej.
Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Świadectwo i Egzamin
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.

Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór zgodny przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017r., poz. 279)) poświadczające ukończone studia podyplomowe.

Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.

Organizacja studiów
Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166. (patrz Mapa kampusu.).

Studia potrwają dwa semestry z łączną liczbą godzin 200.

Na każdym semestrze odbędzie się kilka zjazdów w odstępach dwutygodniowych (w soboty i niedziele). Według harmonogramu podanego uczestnikom na początku każdego semestru.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot wraz z wpisowym.

*Osoby spoza Warszawy za dodatkową opłatą mogą korzystać z zakwaterowania w pokojach gościnnych „Ikar” Hotelu Asystenckiego SGGW.
Pokoje mogą być:
• 1-osobowe - tych mamy 10 aktualna cena 155 zł/dobę
• 2-osobowe - jest ich 46 aktualna cena 200,00 zł/doba/pokój
• Jeśli segment jest podzielony na pokój dzienny i sypialnię stanowi apartament.
W Pokojach Gościnnych Ikar są 3 apartamenty w cenie 280,00 zł za dobę.
Każdy pokój posiada dostęp do sieci Internetu, telefon. Pokoje jednoosobowe i apartamenty dodatkowo telewizor.
Na parterze naszego obiektu mieści się bar Dedal, który serwuje naszym gościom śniadania, obiady i kolacje. Korzystanie z baru nie jest obligatoryjne. Śniadania są wliczone w cenę noclegu.