Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace

Celem Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace SGGW w Warszawie jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo płacowej. Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace umożliwiają nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia przepisów podatkowych oraz zagadnień kadrowych.
Studia umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych oraz w biurach zajmujących się doradztwem podatkowym. Studia pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej.
Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
Studia podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds rachunkowości podatkowej (Kod zawodu: 241105 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności), specjalisty ds wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310), oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Rynek pracy w dalszym ciągu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach w tych grupach zawodowych.
Zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej.

Zapraszamy na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Rozpoczęcie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych
Prawo Podatkowe - Kadry i Płace - 20 października 2018 r.
"Planowane terminy zjazdów", "Rekrutacja na studia".Zajęcia odbywają się przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie ("mapa i plan kampusu").

Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Płatność czesnego w II ratach 4000 zł (tj.: 500 zł. wraz z formularzem zgłoszeniowym przy rezerwacji miejsca + I rata 1750 zł przy składaniu dokumentów, + II rata 1750 zł przed rozpoczęciem II semestru).

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką prawa podatkowego, kadr i płac.

Szczegółowe warunki rekrutacji.

Informacje o wykładowcach

Dofinansowanie studiów podyplomowychAbsolwent studiów otrzymuje świadectwo Studiów Podyplomowych SGGW w Warszawie (wzór zgodny przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017r., poz. 279)) poświadczające ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego - kadr i płac.Dla zainteresowanych polecamy również:

Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami SGGW w Warszawie

Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie

Subskrybuje zawartość
SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, mieści się w
pierwszej dziesiątce najlepszych polskich szkół wyższych

(w ocenie pracodawców i kadry akademickiej, rankingi według Rzeczpospolitej,
Perspektyw, Przekroju i Magazynu Studenckiego SEMESTR)

SGGW wśród najlepszych uczelni świata
SGGW znalazła się na 34. miejscu wśród najlepszych światowych uczelni w dziedzinie rolnictwo i leśnictwo. QS World University Rankings serwisu TopUniversities.com jest już piątą edycją rankingu, który oprócz przeanalizowania około 17,3 mln prac badawczych, zebrał również opinie ponad 85 tysięcy naukowców i 41 tys. pracodawców. Zestawienie uwzględnia aż 36 różnych dyscyplin naukowych i jak podkreślają jego twórcy, jest to największa lista tego typu na świecie.


SGGW w Warszawie od kilku lat zdobywa prestiżowy tytuł:
"Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"

(konkurs organizowany przez Akademickie Centrum Informacyjne)

SGGW w Warszawie otrzymała certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2017

Uczelnia Przyjazna Studentom
(konkurs „PROstudent 2004”)

Najczęściej wybierana uczelnia przez maturzystów

27 000 studentów

1 200 wykładowców

28 kierunków studiów

130 specjalności

13 wydziałów

68 studiów podyplomowych

Wspólne badania naukowe i dydaktyczne
z 250 zagranicznymi uczelniami i instytucjami z 50 państw świata

Nowoczesny Kampus
(ponad 70 hektarów powierzchni, podziemny parking)

Doskonałe warunki dydaktyczne
1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych,
300 sal wykładowych, 24 aule, nowoczesna biblioteka,

Nowoczesne obiekty sportowe
(kryta pływalnia, hale sportowe, kryte korty tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek hipoterapii)