Plan zajęć

Plan zajęć edycja 2017/2018

Uprzejmie prosimy monitorować plan zajęć przed każdym zjazdem, ponieważ z różnych przyczyn niezależnych od organizatora mogą nastąpić zmiany prowadzących lub kolejność poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17 - w Auli 3 w budynku 23 przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie. ("mapa i plan kampusu").

Semestr II

Zjazd IX - 3-4 marzec 2018

3 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Prawo celne - Hubert Grzyb Przerwa obiadowa Prawo pracy - Wojciech Ostaszewski
4 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Prawo pracy - Wojciech Ostaszewski Przerwa obiadowa Prawo pracy - Wojciech Ostaszewski

Zjazd X - 17-18 marzec 2018

17 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Regulacje dotyczące czasu pracy - Jakub Ziarno Przerwa obiadowa Regulacje dotyczące czasu pracy - Jakub Ziarno
18 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Regulacje dotyczące czasu pracy - Jakub Ziarno Przerwa obiadowa Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy - Jakub Ziarno