Zapraszamy na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Rozpoczęcie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych
Prawo Podatkowe - Kadry i Płace - 20 października 2018 r.
"Planowane terminy zjazdów", "Rekrutacja na studia".Zajęcia odbywają się przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie ("mapa i plan kampusu").

Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Płatność czesnego w II ratach 4000 zł (tj.: 500 zł. wraz z formularzem zgłoszeniowym przy rezerwacji miejsca + I rata 1750 zł przy składaniu dokumentów, + II rata 1750 zł przed rozpoczęciem II semestru).

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką prawa podatkowego, kadr i płac.

Szczegółowe warunki rekrutacji.

Informacje o wykładowcach

Dofinansowanie studiów podyplomowychAbsolwent studiów otrzymuje świadectwo Studiów Podyplomowych SGGW w Warszawie (wzór zgodny przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017r., poz. 279)) poświadczające ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego - kadr i płac.Dla zainteresowanych polecamy również:

Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami SGGW w Warszawie

Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie