Zapraszamy na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace SGGW w Warszawie

Rozpoczęcie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych
Prawo Podatkowe - Kadry i Płace - 20 października 2018 r.
"Plan zajęć"


Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Szczegółowe warunki rekrutacji.

Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką prawa podatkowego, kadr i płac.

Informacje o wykładowcach